top of page

Kurum Yönetimi

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

 

Açılmış bir özel öğretim kurumunun,

 • Mebbis  ( https://mebbis.meb.gov.tr/ ) programı kullanımı,

 • e-Okul   https://e-okul.meb.gov.tr/ ) programı kullanımı,

 • e-Özel   ( https://e-ozel.meb.gov.tr/ ) programı kullanımı, kullanımı 

 • Kurumun eğitim ortamlarının; eğitim-öğretim işleri, büro işleri, personel işleri, öğrenci/kursiyer işleri ve mali işlerin mevzuatına uygun olarak düzenlenmesi ve yürütülmesi,

 • Yabancı uyruklu öğretmen görevlendirilmesi, personele çalışma izin onayı alınması,

 • Ücretsiz ve burslu öğrencilerle ilgili işlemler,

 • Ücret ilanı, reklam iş ve işlemleri,

 • Ücret bordrolarındaki tahakkuklarda dikkat edilecek hususlar,

 • Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemelerin verilme şartları,

 • Aile yardımı, çocuk yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı, eğitime hazırlık ödeneği gibi ödemelerde vergi ve SGK prim tahakkukları,

 • Kurumda görevlendirilecek asıl görevli eğitim personeli sayısının belirlenmesi,

 • Kurumun iç ve dış çevresinin analizinin yapılarak stratejik plan hazırlanması,

 • Kurumsal yetkinlik ve performansın geliştirilmesine yönelik yönetsel stratejilerin kurgulanması ve hayata geçirilmesi,

 • Kurumun insan kaynağına yönelik iş ve görev tanımlarının yapılması,

 • Kurumun insan kaynağının geliştirilmesine yönelik hizmetiçi eğitimler verilmesi, vb. konularda profesyonel destek veriyoruz.

MEB - Bilişim Sistemleri

bottom of page