top of page

Ekibimiz

Danışman 

 • Kurumun açılacak yerinin ön incelemesini yapıp, 
  kurum sahiplerine tüm süreç hakkında detaylı  bilgi verir.
  Tüm konulardaki muhatap danışmandır.                             

Mühendis - Mimar

 • Kurumun açılacak yerinin yerleşim planını çizer,

 • Deprem dayanıklılık raporunu hazırlar.

Yapım, Tadilat ve Tamirat İşleri

Son Hazırlık ve Müracaat

 •  Müracaat Formunun doldurulması,

 •  Tüzel (şirket) ve Özel (şahıs) Vergi Mükellefi belgeleri

 •  Esnaf veya Ticaret Odası kaydı

 •  İtfaiye ve Sağlık raporu 

 •  Tapu, Kira sözleşmesi ve diğer tüm belgeler ile birlikte dosyanın hazırlanarak, 

 •  Milli Eğitim Müdürlüğüne sunulması

Akademik yeterliliğe sahip, alanlarında uzman, analitik düşünen, çözüm odaklı yaklaşıma sahip
kamu deneyimi bulunan kadromuzda;

 

 • Eğitim Yönetimi ve Denetimi Uzmanı Akademisyen

 • Maarif Müfettişliği yapmış uzman

 • İnşaat Mühendisi

 • Mimar

 • Elektrik Mühendisi 

 • Mali Müşavir arkadaşlarımız yer almaktadır. 

bottom of page