top of page

Plan, Proje, Rapor  ve Aparatlar

Özel Öğretim Kurumu Teknik Rapor

Teknik Rapor

Binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin teknik rapor ve ekler ile teknik raporu düzenleyen inşaat mühendisinin geçerliliği devam eden SİM ve İTB belgeleri.

Özel Öğretim Kurumu Yerleşim yeri projesi

Yerleşim Planı

Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı, okul ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi olarak kullanılacak binaların ayrıca bahçeleri için de 35x50 cm veya A3 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim planı, binanın dış cepheleri ile bahçesini gösteren fotoğrafları ve bunların kayıtlı olduğu CD.

Özel Öğretim Kurumu Çevre Sağlık Raporu

Çevre Sağlık Raporu

Binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin il veya ilçe ilgili sağlık birimince düzenlenen rapor.

Özel Öğretim Kurumu MEB Coğrafi Bilgi sistemi

Coğrafi Bilgi Sistemi

Açılacak okulun Bakanlık Coğrafi Bilgi Sistemine (MEBCBS) eklenmek üzere; Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayımlanan formatta bina, duvar, bahçe ve benzeri detayların yer aldığı ölçüm kroki verisi.

Özel Öğretim Kurumu Yangın Raporu

Yangın Raporu

Binada yangına karşı ilgili mevzuatına göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünce düzenlenen rapor.

Özel Öğretim Kurumu Asansör - Akülü merdiven

Asansör - Akülü Merdiven

Açılacak Kurumda TSE ve CE belgeli Bakımlı asansör bulunmalı. Asansör yoksa TSE ve CE belgeli engelli aparatı (akülü taşıma sandalyesi)

bottom of page